De opgave

De stad staat onder druk, zo ook alle betrokken stakeholders en bewoners. De actuele ontwikkeling in stedelijke gebieden vereist andere benaderingen en nieuwe strategieën. Want we moeten meer met minder geld tot stand brengen en de ruimtelijke kwaliteit is van essentiële betekenis voor zowel de sociaaleconomische vitaliteit en instandhouding van de stad als voor het dagelijks gebruik ervan door haar bewoners en bezoekers.

Financiering van stedelijke ontwikkelingen zoals die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden is niet langer een vanzelfsprekende zaak, integendeel. Het spel is totaal veranderd en daarmee ook de spelers. De rol van het zogenaamde derde speelveld, de eindgebruikers zal van grote betekenis blijken te zijn in de toekomstige businesscases en MKBA's van stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast staat de noodzaak van governance, waardecreatie en behoud van het stedelijk systeem voor de langere termijn, centraal op de agenda. De vraag naar de actuele betekenis van ruimtelijke kwaliteit en de rol van programma's wordt daarmee op scherp gesteld, en de fouten uit het verleden worden zichtbaar en voelbaar voor alle partijen. Want wat is van belang voor wie, waar en waarom?

Deze actuele vragen refereren aan hetgeen we hebben gedaan en stellen tegelijkertijd de vraag naar de noodzakelijke kennis over de toekomst van stad. Dit trekt een wissel op andere strategieën en innovatie van kennis in en expertise over het feitelijk functioneren van de ruimtelijke en sociaaleconomische systemen van de stad.

"De actuele stedelijke opgave stelt de stedenbouwkundige voor een andere opgave en vraagt om andere kennis en expertise."

Het onderzoek van het RAAK MKB project 'spininhetweb-hva.nl' is onderdeel van het onderzoekprogramma De Stad van het Amsterdams Kenniscentrum Techniek. Het RAAK project doet onderzoek naar het gebruik en de toepassing van methode en technieken voor analyse en ontwerp van stedelijke gebieden.

Het project resulteert in de bouw van een digitaal werk- en leer-platform voor de toepassing van methoden & technieken van analyse en ontwerp voor de beroepspraktijk van het stedenbouwkundig bureau en de professional in het werkveld. Het voorziet daarmee niet alleen in de behoefte van de ruimtelijke professional in samenwerking met anderen een bijdrage te leveren aan de actuele stedelijke opgave maar tevens in het borgen van het kennis- en expertiseplatform.

sitemap
 

Spacesyntax Maastricht
Spacesyntax Maastricht
GPS tracking analysis
GPS tracking analysis
Levendigheidsanalyse
Levendigheidsanalyse
Netwerk analyse
Netwerk analyse
Zoetermeer connectivity masker
Zoetermeer connectivity masker
Amsterdam: blocks and shops analysis
Amsterdam: blocks and shops analysis, V. Joosten
Duurzaamheidsparameters
Duurzaamheidsparameters


spininhetweb
spininhetweb